Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

4fun-media-sa---ipo.html

4fun Media S.A. - IPO

DM IDMSA przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji serii D spółki 4fun Media S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz biorącego udział w sporządzaniu prospektu emisyjnego spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 800.000 akcji po cenie 18,00 zł. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 800.000 akcji. Stopa redukcji zapisów: w Transzy Otwartej dla osób nie korzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building – 34,97 %, dla pozostałych osób oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – brak. Zrealizowana wartość oferty to 14.400.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 30.11.2010 r. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 15,94 zł.


Grupa kapitałowa 4fun Media działa przede wszystkim na rynku mediów telewizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych.
Grupę tworzą spółki:
    • 4fun Media S.A. – producent i nadawca tematycznych kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel.tv,
    • Program Sp. z o.o. – dystrybutor tematycznych kanałów telewizyjnych oraz treści video.
4fun Media działa w następującym zakresie:
    • Produkcja – 4fun Media S.A.,
    • Nadawanie – 4fun Media S.A.,
    • Dystrybucja – Program Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.4funmedia.pl.

 
Zamknij