Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

alterco-sa.html

Alterco S.A. - niepubliczna oferta obligacji

DM IDMSA pełnił funkcję oferującego obligacje serii A spółki Alterco S.A. w ofercie prywatnej. Objętych zostało 10.000 obligacji o łącznej wartości 10.000.000,00 zł.


ALTERCO S.A. jest podmiotem inwestycyjnym, do którego  polskie i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, w zamian za akcje lub gotówkę, mogą wnosić różne aktywa nieruchomościowe, takie jak:

  • nieruchomości,
  • spółki posiadające nieruchomości,
  • spółki posiadające opcje na zakupy nieruchomości w atrakcyjnych cenach,
  • spółki, które zawarły atrakcyjne ekonomicznie umowy najmu, dzierżawy (ostateczne,    warunkowe lub przedwstępne)
  • inne prawa do nieruchomości takie jak wierzytelności zabezpieczone hipotecznie itp.

Spółka działa za pośrednictwem spółek zadaniowych, które prowadzą działalność deweloperską.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.alterco.eu

 
Zamknij