Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

bbi-zeneris-nfi-sa---niepubliczna-oferta-obligacji.html

BBI Zeneris NFI S.A. - niepubliczna oferta obligacji

DM IDM S.A. pełnił funkcję oferującego obligacje serii F spółki BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w ofercie prywatnej. Objętych zostało 15.000 obligacji o łacznej wartości 15.000.00,00 zł.


BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. to spółka inwestująca w
 przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. BBI Zeneris NFI S.A. należy do grupy BB Investment. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii. Oprócz działalności stricte inwestycyjnej BBI Zeneris NFI S.A. oferuje również usługi w charakterze: udziałowca w innowacyjnych przedsięwzięciach technologicznych, generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, współuczestnika w przedsięwzięciach PPP w sektorze odnawialnych źródeł energii, eksperta przygotowującego oraz weryfikującego studia wykonalności i biznesplany oraz prywatnego podmiotu oferującego wsparcie naukowe w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych na potrzeby projektów dotyczących alternatywnych źródeł energii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.bbizeneris.pl/pl/centrum-informacyjne.html

 
Zamknij