Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

bbi-zeneris-sa---niepubliczna-oferta-obligacji-serii-h.html

BBI Zeneris S.A. – niepubliczna oferta obligacji serii H

DM IDMSA przeprowadził niepubliczną ofertę obligacji spółki BBI Zeneris S.A. Objętych zostało 14.848 o łącznej wartości 14.848.000,00 zł.

BBI Zeneris S.A. (dawniej: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) to spółka inwestująca w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. BBI Zeneris NFI S.A. należy do grupy BB Investment. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii. Oprócz działalności stricte inwestycyjnej BBI Zeneris NFI S.A. oferuje również usługi w charakterze: udziałowca w innowacyjnych przedsięwzięciach technologicznych, generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, współuczestnika w przedsięwzięciach PPP w sektorze odnawialnych źródeł energii, eksperta przygotowującego oraz weryfikującego studia wykonalności i biznesplany oraz prywatnego podmiotu oferującego wsparcie naukowe w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych na potrzeby projektów dotyczących alternatywnych źródeł energii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.bbizeneris.pl
 

 
Zamknij