Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

bbi-zeneris-sa---niepubliczna-oferta-obligacji-serii-j.html

BBI Zeneris S.A. - niepubliczna oferta obligacji serii J

DM IDMSA przeprowadził niepubliczną ofertę obligacji spółki BBI Zeneris S.A. Objętych zostało 231.956 o łącznej wartości 23.195.600,00 zł.

BBI Zeneris S.A. (dawniej: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) to spółka inwestująca w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. BBI Zeneris NFI S.A. należy do grupy BB Investment. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii. Oprócz działalności stricte inwestycyjnej BBI Zeneris NFI S.A. oferuje również usługi w charakterze: udziałowca w innowacyjnych przedsięwzięciach technologicznych, generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, współuczestnika w przedsięwzięciach PPP w sektorze odnawialnych źródeł energii, eksperta przygotowującego oraz weryfikującego studia wykonalności i biznesplany oraz prywatnego podmiotu oferującego wsparcie naukowe w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych na potrzeby projektów dotyczących alternatywnych źródeł energii.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.bbizeneris.pl

 
Zamknij