Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

bbi-zeneris-sa---publiczna-oferta-akcji-w-wykonaniu-prawa-poboru.html

BBI Zeneris S.A. - publiczna oferta akcji w wykonaniu prawa poboru

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii E spółki BBI Zeneris S.A. W ofercie publicznej subskrybowanych oraz przydzielonych zostało 7.360.653 po cenie 0,17 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 1.251.311,01 zł.

BBI Zeneris S.A. (dawniej: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) to spółka inwestująca w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. BBI Zeneris NFI S.A. należy do grupy BB Investment. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii. Oprócz działalności stricte inwestycyjnej BBI Zeneris NFI S.A. oferuje również usługi w charakterze: udziałowca w innowacyjnych przedsięwzięciach technologicznych, generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, współuczestnika w przedsięwzięciach PPP w sektorze odnawialnych źródeł energii, eksperta przygotowującego oraz weryfikującego studia wykonalności i biznesplany oraz prywatnego podmiotu oferującego wsparcie naukowe w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych na potrzeby projektów dotyczących alternatywnych źródeł energii.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.bbizeneris.pl

 

 
Zamknij