Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

bumech-sa---niepubliczna-oferta-warrantow-i-akcji.html

BUMECH S.A. - niepubliczna oferta warrantów i akcji

DM IDMSA pośredniczył w ofercie warrantów subskrypcyjnych oraz w objęciu akcji spółki BUMECH S.A. Działania DM IDMSA związane były przede wszystkim z pozyskaniem inwestorów na rynku niepublicznym, jak i przygotowaniem projektów dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oferty. W ramach oferty objętych zostało 600.000 akcji serii D po cenie emisyjnej 11,00 zł. Zrealizowana wartość oferty to 6.600.000,00 zł.


BUMECH S.A. to przedsiębiorstwo działające głównie w branży maszynowej. Spółka wyspecjalizowała się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu, remontu maszyn i urządzeń górniczych, lecz odbiorcami jej produktów i usług są także firmy z branży energetycznej. Transformacja państwowych zakładów obsługujących branżę wydobywczą spowodowała powstanie niszy, która została zagospodarowana m.in. przez Spółkę. Dotychczasowa szybka dynamika rozwoju Spółki dowodzi trafnego wyboru potrzeb rynku oraz możliwości skutecznego na nim konkurowania. Spółka widząc możliwości rozwoju oraz chcąc zdywersyfikować swoją ofertę rozpoczęła działalność związaną z wykonawstwem instalacji przemysłowych i urządzeń oraz drążeniem wyrobisk podziemnych.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.bumech.pl

 
Zamknij