Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

gant-development-sa---niepubliczna-oferta-warrantow-i-akcji.html

Gant Development S.A. - niepubliczna oferta warrantów i akcji

DM IDMSA pełnił funkcję oferującego warranty i akcje spółki Gant Development S.A. Działania DM IDMSA związane były przede wszystkim z pozyskaniem inwestorów na rynku niepublicznym, jak i przygotowaniem projektów dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oferty. W ramach oferty objętych zostało 9.500.000 akcji serii U po cenie emisyjnej 1,30 zł . Zrealizowana wartość oferty to 12.350.000,00 zł.


Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Gant Development S.A. są usługi deweloperskie, najem i dzierżawa. Aktywność deweloperska Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami.
Spółki zależne w Grupie Kapitałowej Emitenta prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług deweloperskich, wynajmu nieruchomości oraz wykonawstwa budowlanego.
Podstawowe segmenty działalności Grupy Kapitałowej Emitenta:

  • działalność deweloperska;
  • działalność budowlana;
  • działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zarządzania nimi;
  • działalność w zakresie wsparcia operacyjnego.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.gant.pl
 

 
Zamknij