Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

pbt-hawe-sa---niepubliczna-oferta-obligacji.html

PBT Hawe S.A. - niepubliczna oferta obligacji

Dom Maklerski IDMSA pełnił funkcję oferującego obligacje serii HA0006 spółki PBT Hawe Sp. z o.o. w ofercie prywatnej. Objętych zostało 11.500 obligacji o łącznej wartości 11.500.000 zł.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej HAWE S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2007 roku. Początek działalności spółki sięga 1990 roku. Spółka specjalizuje się w projektowaniu i budownictwie telekomunikacyjnym. Projekty zrealizowane przez spółkę dotyczyły głownie budowy linii światłowodowych. W roku 2003 HAWE rozpoczęło budowę ogólnopolskiej, szerokopasmowej sieci światłowodowej. Spółka planuje wybudowanie infrastruktury, która będzie łączyła największe aglomeracje oraz kluczowe ośrodki administracyjne i gospodarcze Polski.
Dzięki temu PBT HAWE może świadczyć nowoczesne usługi teleinformatyczne, takie jak: dostęp do Internetu, transmisja danych i  łosu oraz dzierżawa infrastruktury światłowodowej. Podstawowa działalność spółki związana jest z działalnością operatorską na rynku usług telekomunikacyjnych oraz projektowo - budowlaną na rynku telekomunikacyjnym, optotelekomunikacyjnym, teleinformatycznym i elektroenergetycznym. Strategia PBT HAWE zakłada równoległy rozwój usług projektowych, budownictwa specjalistycznego i teleinformatyki.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pbthawe.eu

 
Zamknij