Wybrane zrealizowane projekty

cash-flow-sa---publiczna-oferta-obligacji.html

Cash Flow S.A. - publiczna oferta obligacji

DM IDMSA przeprowadził publiczną ofertę obligacji spółki Cash Flow S.A. Objętych zostało 1.262 obligacji o łącznej wartości 1.262.000,00 zł.

Cash Flow S.A. świadczy usługi służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez windykację wierzytelności, faktoring, finansowanie zobowiązań, pożyczki krótkookresowe oraz inne usługi finansowe tworzone pod indywidualne potrzeby Klientów. Główną pozycją w strukturze sprzedaży jest działalność windykacyjna, z której spółka czerpie ponad 50% przychodów. Emitent koncentruje swoją działalność na obsłudze podmiotów gospodarczych i zajmuje się głównie należnościami tych podmiotów, a ze względu na osiągane wyniki finansowe, skalę działania i posiadane kapitały określa się jako lidera branży windykacji gospodarczej.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cashflow.com.pl