Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Władze spółki

Zarząd:

  Grzegorz Leszczyński 
  Prezes Zarządu


Pan Grzegorz Leszczyński ukończył studnia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Pan Grzegorz Leszczyński związany jest IDMSA od kilkunastu lat. W roku 1998 został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, którą to funkcję sprawuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie pozyskiwania finansowania na prowadzenie działalności gospodarczej, restrukturyzacji, łączenia, podziału i przejmowania podmiotów gospodarczych.
Na przestrzeni kilkunastu lat sprawował funkcje w organach zarówno nadzorczych (Iplex S.A., e-Fund S.A., Inventum TFI S.A., Impera capital S.A., Gaudi Managment S.A., FAM Grupa Kapitałowa S.A., Ceramika Nowa Gala S.A., City Interactive S.A. Cube Corporate Relase S.A., Mobini S.A., rajdy 4x4 S.A., Giełda praw Majątkowych Vindexus S.A., Bumech S.A., FM Bank PBP S.A., Europejski Fundusz hipoteczny S.A., A-Z Finanse S.A., OPTeam S.A., Mex Polska S.A., Bomi S.A. Maraculum S.A., Grupa Stereo S.A., Arteria S.A., KCI S.A. Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., TETA S.A., Hawe S.A., Apartamenty Wilanów sp. z o.o., MCC Polska S.A., 4fun Media S.A.) jak i zarządczych spółek prawa handlowego (DM Certus sp. z o.o, Meg Art. sp. z o.o. Glob Art. sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A., Barlickiego 5 sp. z o.o., 11 listopada 60-62 sp. z o.o., Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne sp. z o.o.)

Od 2014 roku sprawuje również funkcje w spółkach zależnych od IDMSA: w Electus S.A. – Wiceprezes Zarzadu oraz K 6 sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Pan Grzegorz Leszczyński pełni również funkcję w organach nadzoru spółek: Nordic Development S.A. - Prewodniczący Rady Nadzorczj oraz CI Games S.A.– jako członek Rady Nadzorczej.

 

  Tomasz Piasecki 
  Wiceprezes Zarządu


Pan Tomasz Piasecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pan Tomasz Piasecki związany jest z IDMSA od roku 2014, kiedy objął stanowisko Dyrektora Działu Operacji Kapitałowych. W styczniu 2015 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu IDMSA.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie Bakoma S.A. jako analityk finansowy w Dziale Kontrolingu Finansowego, następnie dyrektor ds. logistyki, a także zastępca dyrektora ds. kluczowych klientów. Z polskim rynkiem mleczarskim był związany przez ponad 8 lat, pełniąc w latach 2004-2006 funkcję Prezesa Zarządu w spółce Amagra Distributie SRL z siedzibą w Bukareszcie a w latach 2006-2007 dyrektora handlowego w spółce Bakoma-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie a w latach 2007-2008 w spółce Interfood Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
W latach 2010-2014 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Pigma House Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce 4Archiw Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej Air Market S.A.
Pan Tomasz Piasecki jest również przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą.

 

Rada Nadzorcza

Adam Konopka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Adam Konopka posiada wykształcenie wyższe. Posada tytuł magistra uzyskany na Akademii Ekonomicznej e Katowicach (kierunek: Zarządzanie).
Swoją karierę zawodową rozpoczął w spółce Mostostal Zabrze Holding S.A. pełniąc funkcje Zastępcy Dyrektora kontraktu w Libii, Dyrektora Biura Holdingu a następnie Prezesa Zarządu. Pan Adam Konopka pełnił również funkcję Prezesa Zarządu spółki Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółek Bumech S.A. i Instalexport S.A.
Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki AK Inwestor sp. z o.o. Posiada również certyfikaty ukończenia kursów: dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, business english, a także Akademii Strategicznego Przywództwa – Harvard Buisness School w Warszawie.
Pan Adam Konopka posiada szerokie doświadczenie z zakresu restrukturyzacji i naprawy spółek w tym również spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Krzysztof Przybylski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Przybylski posiada wykształcenie wyższe, będąc absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany jest od kilkunastu lat zdobywając doświadczenie jako inwestor indywidualny.
Pan Krzysztof Przybylski posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz pozyskiwania środków na ich realizację.

Zgodnie ze złożonym oświadczenim Pan Krzysztof Przybylski spełnia kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15.02.2015 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Adam Kompowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Kompowski jest absolwentem Wydziału Nawigacji w Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w Polskich Liniach Oceanicznych jako kapitan statku ratowniczego. Sprawował również funkcję Dyrektora Regionalnego Sprzedaży w R.J. Reynolds Tabacco Polska, a także Regionalnego Dyrektora Sodexho Pass International, Prezesa Zarządu Sodexho Pass Polska oraz Bonus Systems Polska S.A.

Magdalena Lewandowska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Lewandowska jest Managerem z wieloletnim doświadczeniem
w międzynarodowych instytucjach finansowych. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Własnością Klienta (CRM), Zarządzania Wartością Firmy, Wyceny Przedsiębiorstwa, a także Alternatywnych Źródeł Kapitału na Rozwój w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
2010-IV 2016 Toyota Bank Polska S.A. (Sales Manager).
2006-2009 Svenska Handelsbanken AB S.A. (oddział w Polsce) (Head of Private Banking, Branch Manager).
2001-2006 AIG Bank Polska S.A. (Branch Manager).
1999-2001 Hypovereinsbank Polska S.A. (Corporate Key Account Manager).
1996-1998 CitiBank Polska S.A. (Key Account Representative).
 

Andrzej Łaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Łaszkiewicz posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.
W latach 1994-1997 oraz 2005-2007 jako przedsiębiorca prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą „Import-Export obwoźny handel art. przemysłowymi” oraz „Lexsped Andrzej Łaszkiewicz Spedycja międzynarodowa”
Pan Andrzej Łaszkiewicz m.in. jako aktywny inwestor giełdowy związany jest z rynkiem kapitałowym od roku 1997.
 

Emil Stepień – Członek Rady Nadzorczej

Pan Emil Stępień ukończył studia na kierunku Handlu Zagranicznego o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Handlu i Prawa.
Pan Emil Stępień posiada szerokie doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego uzyskane podczas pracy m. in. w Departamencie Nadzoru Rynku GPW i Dziale Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowo-Wschodniej GPW, Komisji Nadzoru Finansowego, Dziale Rozwoju NewConnect. Sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ent One Investments Sp. z o.o. S.K., a także jest Członkiem Rady Doradczej ds. Polityki przy ambasadzie USA. i ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rzwoju.

Zgodnie ze złożonym oświadczenim Pan Emil Stępień spełnia kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15.02.2015 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.
 

 

 

 
Zamknij